Индустриско инженерство и менаџмент

ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ

ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ, акредитација 2021

Академски назив: Дипломиран инженер по индустриско инженерство и менаџмент (240 ЕКТС)

Урнек изглед на семинарски труд

Урнек изглед на дипломска работа