Графичко инженерство и дизајн

ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ:

ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН, акредитација 2021

Академски назив: Дипломиран инженер по графичко инженерство (240 ЕКТС)

Стари наставни програми

Графичко инженерство и дизајн, студиска програма 2016

Графичко инженерство, студиска програма 2012