Гостувачки предавања

Гостувачко предавање на м-р Оливер Мирчевски, раководител на мрежен инженеринг во Електродистрибуција

На 13.12.2023 год. во рамките на предметот Дистрибутивни ЕЕС и дисперзирано производство гостувачко предавање имаше м-р Оливер Мирчевски, раководител на мрежен инженеринг во Електродистрибуција. Неговата високо стручна презентација ни ги претстави предизвиците и актуелните динамични случувања во дистрибутивната мрежа во Македонија. Концептот на активна дистрибутивна мрежа е реалност, со голем број инженерски предизвици!

Гостувачко предавање на г-дин Вангел Талевски од а.д. Киро Дандаро на тема “Процеси после дизајнот – флексо и длабок печат”

На 11.05.2015 год. во салата за дипломски работи на Техничкиот Факултет Битола, се одржa предавање на тема: “Процеси после дизајнот – флексо и длабок печат”. Предавач беше г-дин Вангел Талевски од ад Киро Дандаро – Битола.

Предавање