Прелиминирните ранг листи за прв уписен рок се дадени во линкот Прелиминарни ранг листи прв уписен рок