Професор д-р Линда Стојановска

Математика I Математика II Апликативен софтвер I Аплокативен софтвер II Конечна математика Математичко моделирање со компјутери Стохастичко [...]

2023-11-08T10:39:18+00:00јануари 12, 2021|Categories: Професори-in-memoriam|Коментарите се исклучени на Професор д-р Линда Стојановска

Професор д-р Миле Петковски

Основи на електротехниката I Енергетска електроника Моделирање и симулација во LabView и Matlab/Simulink Програмабилни логички контролери SCADA [...]

2023-11-29T13:29:00+00:00јануари 12, 2021|Categories: Професори-in-memoriam|Коментарите се исклучени на Професор д-р Миле Петковски

Професор д-р Кристи Бомбол

Основи на сообраќајното инженерство Техники на управување на сообраќајот Превенција на сообраќајните незгоди Управување и контрола на [...]

2021-04-09T12:57:57+00:00јануари 12, 2021|Categories: Професори-in-memoriam|Коментарите се исклучени на Професор д-р Кристи Бомбол
Go to Top