Гостувачки предавања на Проф. д-р Драго Север од Универзитетот во Марибор во рамките на ЕРАЗМУС + програмата за мобилност на академски кадар

  1. 2_SI_transport_system
  2. 3_Uninterrupted_flow_HCM_2010
  3. 4_Interrupted_flow_HCM_2010

Oд 4-7.05.2015 год. на Техничкиот Факултет престојуваше Проф. д-р Драго Север од Универзитетот во Марибор кој во рамките на ЕРАЗМУС+ програмата за мобилност на академски кадар одржа 4 предавања. Распоред на предавањата, целните групи и предавањата се дадени во прилог.

Гостувачко предавање на Проф. Валериј Бочварски на тема “Морфологија на физиката”

На 22. Април со почеток во 12 часот, во просториите на Техничкиот Факултет – Битола се одржa предавање на тема “Морфологија на физиката”, од страна на Проф. Валериј Бочварски, од отсекот за физика при Факултетот за природни науки во Крагуевац, Институтот за Физика од Земун и Институтот Galiee од универзитетот Париз 13.

CV

Апстракт