Guest lectures

Гостувачко предавање на г-дин Вангел Талевски од а.д. Киро Дандаро на тема “Процеси после дизајнот – флексо и длабок печат”

На 11.05.2015 год. во салата за дипломски работи на Техничкиот Факултет Битола, се одржa предавање на тема: “Процеси после дизајнот – флексо и длабок печат”. Предавач беше г-дин Вангел Талевски од ад Киро Дандаро – Битола.

Предавање