Распоредот на сесијата е даден во линкот Испитна сесија Јуни 2023-2024

Упатство за пријавување е дадено во линкот Упатство за пријавување на испити за Јунска испитна сесија 2024 – ЗА СТУДЕНТИ