Распоредот за априлската испитна сесија е даден со линкот Испитна сесија Април 2023-2024.

Упатството за пријавување на испит е дадено во линкот Упатство за пријавување на испити за Априлска испитна сесија 2024.