СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите кои го избрале предметот Англиски јазик во летен семестар, задолжително да присуствуваат на првиот час на ден 22.02.2024 г.(четврток) за да бидат информирани за натамошниот распоред на предавањеата по овој предмет.