Сите информации во врска со уписот се дадени во линкот Важни информации за уписот во летен семестар 2023-2024