ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАСТАН КОЈ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА   30.10.2023 год. во

просториите на Технички факултет – Битола,
сала за одбрана на дипломски работи 4 спрат

Во рамките на проектот поддржан од Институтот за одржливост ЕКОС Скопје, во склоп на
Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија, на 30.10.2023
год. (понеделник) со почеток во 12 ч, во просториите на Технички факултет –Битола (сала за
одбрана на дипломски работи – 4 спрат), ќе се одржи:

РАБОТИЛНИЦА НА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Свое предавање ќе одржат:
Проф. д-р Марика Башеска – Ѓорѓиоска
Доц. д-р Матеја Вадњал
м-р Македонка Димитрова
Заинтересираните заради ограничениот број на учесници, своето присуство да го најават
кај проф. д-р Цвете Димитриеска, најдоцна до 28.10.2023 год. на мејлот
cvete.stefanovska@tfb.uklo.edu.mk