Ранг листите од последниот уписен рок се дадени во линкот конечни листи