Прлиминарните листи се дадеви во линкот пријавени во IV уписен рок