ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ ОТСЕК НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ- БИТОЛА информации на линкот БИДИ СТИПЕНДИСТ НА EVN МАКЕДОНИЈА

ЕВН стипендира студенти преку програмата ЛОСТ информации на линкот ЕВН стипендира студенти преку програмата ЛОСТ