ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ВТОР УПИСЕН РОК се дадени во линкот дополнителен конкурс 2023-2024