Kонечните ранг листи (решенијата за прием) од прв уписен рок на прв циклус студии, на Технички факултет – Битола се дадени во линкот Конечни ранг листи I уписен рок I циклус студии ТФБ