Прелиминирните ранг листи за прв уписен рок се дадени во линкот Резултати