Понуда за летна пракса во Гентерм Македонија

 

Бараме:

 • Двајца студенти од следните насоки:
 • Машински отсек
 • Мехатроника
 • Електротехнички отсек
 • Индустриски менаџмент
 • Предност имаат студентите од 3-та или 4-та година
 • Период на летна пракса: 3 месеци
 • Период: Јули – Октомври според можностите на студентот
 • Полно работно време од 40 часа неделно

 

Нудиме:

 • Месечен надоместок од 300 ЕУР
 • Обезбеден превоз од Битола и од Прилеп
 • Обезбеден оброк

 

Во текот на праксата ќе бидете дел од тимот на ДООЕЛ Гентерм кој е глобален лидер во полето на термички решенија во автомобилската индустрија. 

Ви нудиме одлична можност за размена на нови знаења, дружење и стекнување искуство кое ќе ви помогне на личен и професионален развој.

Аплицирајте на  Info.Macedonia@gentherm.com

Приклучете се на предизвикот!