Упатството за користење на студентскиот сервис iKnow е даден со следниот линк: Iknow upatstvo za studenti

Финансиските сервиси на iKnow за студенти се дадени со следниот линк: Finansiski modul studenti