СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕМААТ НАПРАВЕНО УПИС ВО II, IV, VI И VII СЕМЕСТАР, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ЈА ЗАВРШАТ ТАА ОБВРСКА ЗАКЛУЧНО СО 24.02.2022 год., КАКО БИ МОЖЕЛЕ ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2022/23.