Резултатите од успитот, како и информациите за датумот и времето за пишување на оценките се дадени во линкот:

Студенти – Прв циклус – Огласна табла