Соопштението за упис во летен семестар во учебната 2022-23 година е на следниот линк:

СООПШТЕНИЕ ЗА УПИСИ летен 2022-2023