Во прилог дадени се распореди за испитните сесии во учебната 2022/23 г.

Ispitna sesija Januari 2022-23

Ispitna sesija Juni 2022-23 draft verzija

Ispitna sesija Septemvri 2022-23 draft verzija