Почитувани студенти,

Во прилог е Упатство за пријавување на испити на ТФБ

Упатство за пријавување на испити