За учествотот на УКЛО на Електронскиот регионален саем на кариера повеќе информации на следниот линк:

https://nakojicesfaks.com/floor/64