ПРВА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА “ТЕХНИКАТА И УРБАНИОТ РАЗВОЈ“ – ТУР на Технички факултет Битола и Универзитет Св.Климент Охридски Битола, во организација на Факултетското студентско собрание при ТФБ се одржа на 11.11.2020 година. Заклучоците можете да ги проследите на следниот линк ЗАКЛУЧОЦИ ОД ПРВАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ТУР-ТФБ-УКЛО2020, а сите останати информации следете ги наhttps://www.facebook.com/TUR.FSSTFB