СМ објавува Конкурс за доделување на 5 стипендии на редовни студенти на Технички факултет – Битола, запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во академската 2019/2020 година

Во прилог се: