Проф. д-р Весна Чешелкоска

Редовен Професор

Редовни професори
  • Основи на електротехниката I
  • Основи на електротехниката II
  • Електрични мерења
  • Електромагнетика