Проф. во пензија Томе Јолевски
Проф. во пензија Томе Јолевски
 • Менаџмент на индустриски системи
 • Вовед во менаџментот
 • Производствен менаџмент
 • Економика и организација на индустриски претпријатија
 • Менаџмент во ЕЕА
 • Менаџмент во ЕЕС
 • Менаџмент во патниот сообраќај и транспорт
 • Современ индустриски менаџмент
 • Менаџмент на индустриски системи
 • Организација и економика во графичката индустрија
 • Економика и организација на С претпријатија
 • Индустриски Менаџмент