Проф. во пензија д-р Ѓорѓи Тромбев
Проф. во пензија д-р Ѓорѓи Тромбев