Проф. во пензија м-р Ристо Ристевски
  • Топлиноразменувачи
  • Компресори вентилатори и пумпи
  • Греење вентилација и климатизација
  • Ладилна техника