Проф. д-р Константин Петковски
Проф. д-р Константин Петковски
  • Деловно и професионално комуницирање
  • Финансиски менаџмент
  • Претприемништво и бизнис
  • Стратегиски менаџмент
  • Професионална и деловна комуникација
  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Комуникациски вештини
  • Бизнис лидерство
  • Претприемаштво и мал бизнис