Професор д-р Васко Стојановски
Професор д-р Васко Стојановски