Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
сите

Новости

16 Февруари 2018

Се известуваат студентите дека задолжително и самостојно треба да ја пополнат анкетата која е поставена во нивното електронско досие во iKnow системот.

повеќе

13 Февруари 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе

13 Февруари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. без казна ќе се врши до 16.02.2018 год.

повеќе

02 Февруари 2018

Распоред за настава во летен семестар од академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

22 Јануари 2018

Се известуваат студентите на втор циклус на студии, на Отсекот за сообраќај и транспорт, дека запишувањето на летен семестар можат да го направат во периодот од 01.02 до 09.02.2018 година.

повеќе

19 Јануари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. ќе започне на 24.01.2018 год.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

02 Јануари 2018

Почитувани студенти,

Пред се, Ви ја честитам Новата 2018. година и Божиќните празници и Ви посакувам многу среќа, здравје и се најубаво во животот.

Во прилог е конечниот распоред за ЈАНУАРСКА СЕСИЈА АКАДЕМСКА 2017-2018.
Ви благодарам за соработката.

Со почит,

проф, д-р Верица Данчевска
продекан за настава

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Никола Крстаноски

prof. Dr Никола Крстаноски

Материјали >>


Основна литература:

Кабинет 401 Локал 145 Дир. телефон 047 207 745 Email nikola.krstanoski@tfb.uklo.edu.mk Консултации Dissertation available from ProQuest. Paper AAI9627949. http://repository.upenn.edu/dissertations/
Биографија

      Редовен професор д-р Никола Крстаноски е роден во Битола, Р. Македонија, во 1960 год.  Основно и средно образование завршува во родниот град, каде што го продожува и високото образование на додипломските студии на сообраќајниот отсек на Техничкиот факултет, Битола.

      Со звање дипломиран сообраќаен инженер се стекнува во 1983 година. Во периодот од 1991 до 1996 година престојува на Универзитетот ПЕНСИЛВАНИЈА во Филаделфија, САД, каде на Департментот за системско инженерство стекнува звања: Магистер на науки  во 1992 и Доктор на науки во 1996 год. Докторската теза е од областа на јавниот градски превоз со наслов „Anализа на перформансите на метро линија: стохастички пристап“,  (“Rapid Transit Line Performance Analysis: A Stochastic Approach”)

 

      За време на престојот во САД, д-р Крстаноски под водство на менторот проф. Вукан Вучиќ, учествува во изработката на бројни проекти од областа на јавниот градски превоз, меѓу кои позначајни се оние во врска со унапредувањето на јавниот превоз во Филаделфија и метро системот на Сан Франциско.

       Од 1985 до 1991 д-р Крстаноски работи како помлад асистент на Технички факултет, Битола. Во 1996 год. е избран во звањето доцент, во 2001 во вонреден професор, а во 2006 во редовен професор на Отсекот за сообраќај и транспорт на Технички факултет, Битола.

       Д-р Никола Крстаноски бил раководител и учествувал во изработката на бројни меѓународни и домачни проекти и е автор на научни трудови во областа на јавниот градски превоз и заштитата на животната средина од загадувањата од сообраќајот.

        Од  2006 год. е член на на меѓународната асоцијација за јавен градски превоз со седиште во Брисел.

        Во учебните 2009/2010,  2010/2011 и 2011/2012 предава на докторските студии на Универзитетот во Нови Сад, Србија, на Факултетот за технички науки.

Книги

·              Крстаноски, Н. и В. Атанасова, „Збирка решени задачи по ЈГПП“, Технички факултет, Битола, 1998.·             

Крстаноски, Никола, „Планирање на ЈГП“, учебник, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 2003.·             

Крстаноски, Никола, „Јавен градски патнички превоз“, Технички факултет, Битола, 2006 – ЦД издание.

Престои

University of Pennsylvania, School for Applied Science and Engineering - Ph. D. and Master studies 01.09.1991 do 01.06.1996, research fellow and teaching assistant

 

Univesrsity College London - UCL, visiting professor, Individual TEMPUS fellowship, november 1997

Трудови и конф.

Докторска дисертација:                         „Анализа на перформанси на метро линија: Стохастички пристап“ (“Rapid Transit Line Performance Analysis: A Stochastic Approach”, A Dissertation in Systems Engineering, University of Pennsylvania, USA, 1996)Проекти: ·

 

 Nikola B Krstanoski, "Rapid transit line performance analysis: A stochastic approach" (January 1, 1996). Dissertations available from ProQuest. Paper AAI9627949. 

 ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА Е НА РАСПОЛАГАЊЕ НА СЛЕДНАТА WEB страна

http://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9627949

 

 „Планирање на регионалниот систем на железница СЕПТА“, Завршен извештај подготвен за СЕПТА, Филаделфија, САД 1993.(“A Plan for SEPTA’s Regional Metrorail System”, FINAL REPORT prepared for South-eastern Pennsylvania Transportation Authority, Philadelphia, USA, 1993, with Vukan Vuchic, Shinya Kikuchi, Nikola Krstanoski, et al.)·             

„Краткорочно унапредување на регионалниот систем на железница СЕПТА“,Завршен извештај подготвен за СЕПТА, Филаделфија, САД 1994.(“Short-term Improvements for SEPTA’s Regional rail system”, FINAL REPORT prepared for Southestern Pennsylvania Transportation Authority, Philadelphia, USA, 1994, with Vukan Vuchic, Shinya Kikuchi, Nikola Krstanoski et al.)·             

 „Автобуски јавен градски превоз: неискористен потенцијал“, Завршен извештај подготвен за Федералната администрација за јавен транспорт на САД, Вашингтон, САД, 1994.(“The Bus Transit System: Its Underutilized Potential”, FINAL REPORT prepared for Federal Transit Administration, Washington D.C., USA, 1994, with Vukan Vuchic, Shinya Kikuchi, Nikola Krstanoski, et al.)·             

„Автомобили, јавен превоз и одржливи градови“, Завршен извештај подготвен за Фондацијата за енергија, Сан Франциско, САД, 1996.(“Cars, Transit and Liveable Cities”, FINAL REPORT prepared for Energy Foundation, San Francisco, USA, 1996, with Vukan Vuchic, Nikola Krstanoski, Eric Bruun et al.)·             

 „Проширување на БАРТ системот: Анализа и евалуација на конфигурацијата на трасата и станиците“, Извештај подготвен за БАРТД, Сан Франциско, САД, 1996.(“The Bart Airport Extension: Analysis and Evaluation of Track Alignments and Station Designs”, REPORT to Bay Area Rapid Transit District BARTD, San Francisco, USA, 1996, with Vukan Vuchic, Nikola Krstanoski, and Eric Bruun)·             

„Искористеност на БАРТ системот: постојна и прогнозирана состојба“,Извештај подготвен за БАРТД, Сан Франциско, САД, 1996.(“Load factor standards on the Bart system: the present and the projected situation”, Report to Bay Area Rapid Transit District BARTD, San Francisco, USA, 1996, Vuchic, V., and N. Krstanoski.)·             

„Транспорт и животна средина“, ФАРЕ проект Н4058.01.001, Национален експерт за Р. Македонија, Септември 1999.(“Transport and Environment”, PHARE project N4058.01.001, project coordinator DHV Netherlands, National Expert for Republic of Macedonia, September 1999.)·             

“Сообраќајна студија за централно подрачје на град Битола“, Студија изгорвена за Јавното претпријатие за урбано и просторно планирање, Битола, 1999. – раководител на проектот.·             

Влијанијата на транспортот врз животната средина: планерски, економски и правни аспекти“, Научно истражувачки проект, Министерство за образование и наука на Р. Македонија, 2001.-раководител на проектот.·             

 „Намалување на емисии на стакленички гасови во Р. Македонија“, Програма за развој на Обединетите нации, Проект MCD/99/G31/A/1G/99, дел од тимот одговорен за емисии на стакленички гасови од транспортниот сектор.(“GHG Abatement Analysis In Republic Of Macedonia”, United Nations Development Programme, Project Office MCD/99/G31/A/1G/99, part of the team on the GHG emissions from transport sector)·             

Студија за изводливост на среднорочен развој на комуналните дејности во општина Битола, ФАРЕ СБС програма, број 98SPF/28, член на тим одговорен за прашања од транспортниот сектор, Битола, 2001.(“Pre-feasibility Study for Medial-term Development of Public Utilities in Municipality Bitola”, PHARE CBC programme, co-financing agreement 98SPF/28, member of the team responsible on the transport system section, Bitola, 2001.)             

 „Јавен градски превоз на повик“, Научно-истражувачки проект, Завршен извештај до Министерство за образование и наука на Р. Македонија, 2003, - раководител на проектот.·             

"Razvoj na simulacionen model na dvi`ewe na vozila vo soobra}ajnite tekovi na dvolentni pati{ta vo zavisnost od patniot soobra}aj", NIP Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija, 2004, rakovoditel na proektot d-r Marija Malenkovska Todorova.·         „

Сообраќајно решение на сверниот влез во Битола“, Завршен извештај подготвен за Општина Битола, Март 2006. –ко-раководител на проектот.·             

„Регионален просторен план за Охридско-преспанскиот регион“ (делот кој се однесува на сообраќајна инфраструктура), Извештај подготвен за Агенција за просторно планирање на Р. Македонија, Скопје, 2006.            

Научни трудови и соопштенија:·             

 Негативни влијанија на конверзијата на автобуските ленти во ХОВ ленти“,TRANSPORTATION RESEARCH RECORD No. 1496, Вашингтон, 1995, стр. 75.(“Negative Impacts of Busways and Bus Lane Conversions into High-Occupancy Vehicle Facilities”, TRANSPORTATION RESEARCH RECORD No. 1496, Washington D.C., USA. p.75., 1995, with Vukan Vuchic, Shinya Kikuchi et al.)·             

„Планирање и пракса во урбаниот транспорт: САД и искуства од странство“,TRANSPORTATION RESEARCH RECORD No. 1576, Вашингтон, 1995, стр. 132.(“Urban Transportation Policies and Practices: Unites States and Its Peers”, TRANSPORTATION RESEARCH RECORD No.1576, Washington D.C., USA. str.132., 1997, with Vukan Vuchic, et al.)·             

„Случајната природа во работата на метро линиите и нејзиното влијание врз перформансите на линијата“, Трета меѓународна конференција за Урбан транспорт и животна средина во 21 век, Акваспарта, Италија, Зборник на трудови, 1997, страни 13 – 19.(Krstanoski, N., IMPACTS OF STOCHASTICITY IN RAPID TRANSIT LINE OPERATION ON ITS PERFORMANCE CHARACTERISTICS”, Third International Conference on Urban Transport and the Environment for the 21st  century Acquasparta, Italy 1997, Proceedings, Computational Mechanics Publications, Editors L. Sucharev and G. Bidini, 1997, (pp.13-19)).·             

 „Како да се унапреди јавниот градски превоз“, Научна конференција СКОПЈЕ ВО 21 ВЕК, Совет на град Скопје, Ноември 1997.·             

„Планирање на урбаниот јавен транспорт и урбанистичко планирање“, Конференција ПЕРСПЕКТИВИ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ФИЗИЧКОТО И ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ, Министерство за урбанизам, градежништво и животна средина, Зборник на трудови, Охрид, Март 1998.·             

„Јавниот градски превоз во светот и Македонија низ вековите и денес“, Конференција ИСТОРИЈА НА ИНЖЕНЕРСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА, Битола, Јуни 1998.· 

             „Транспорт и животна средина: QUO VADIS Македонијо“, Конференција ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО 21 ВЕК, Сојуз на сообраќајни инженери на Македонија, Охрид, 1999.·             

 „Анализа на временски серии во услови на нарушени трендови: пример на прогноза на степенот на моторизација на Македонија“, Конференција ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО 21 ВЕК, Сојуз на сообраќајни инженери на Македонија, Охрид, 1999.·             

„Што може да се научи од дерегулацијата во јавниот превоз во Велика Британија: лекција за Македонија“, Конференција ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 2000 – Водич за стратегиски развој, Сојуз на сообраќајни инженери на Македонија, Охрид, 2000.·             

„Кон одржлива мобилност во централна и источна Европа“,Конференција ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 2000 – Водич за стратегиски развој, Сојуз на сообраќајни инженери на Македонија, Охрид, 2000.(Krstanoski, N., Groote, W., Henckens, T., Innanen, S., Metsaranta, H., and S. Nooteboom, TOWARD SUSTAINABLE MOBILITY IN CENTRAL AND EAST EUROPE, Association of Traffic Engineerrs of Macedonia, Conference Proceedings  "Transport and communications 2000 – directions for strategic development", Ohrid, Septemvri, 2000.)·             

„Информатичка технологија во јавниот градски превоз“, Прва конференција на Сојузот на инженери на Македонија, Струга, Октомври 2002.·             

„Фази логика како алатка за определување на квалитетот на услуга во јавниот градски превоз“,Прва конференција на Сојузот на инженери на Македонија, Струга, Октомври 2002.·             

„Емисии на стакленички гасови од транспортниот сектор во Македонија за периодот од 1990 до 2000 година“, Хрватско научно друштво за сообраќај, Зборник на трудови, Опатија, 18-19 Април 2002.·             

„Генерирање на патувања во станбена зона во Нова Битола“, 12 Меѓународна научна конференција ТРАНСПОРТ 2002, Софија, 2002. ("Trip Generation Analysis in the Residential Neighbourhood of Nova Bitola", 12th International Scientific Conference "TRANSPORT 2002", 14-15 November 2002, Sofia.)·             

„Моделирање на услуга на јавен градски превоз на повик во нова станбена зона во Битола“,Suvremeni promet, Vol. 23 N.3-4, мај - август 2003, страни. 279 – 282(Krstanoski N and V. Atanasova, “MODELLING PUBLIC TRANSPORT ON-CALL SERVICE IN A NEW RESIDENTIAL AREA IN THE TOWN OF BITOLA”, Suvremeni promet, Vol. 23 N.3-4, may-august 2003, str. 279 – 282.)·             

 „Современи транспортни системи и одржлив урбан развој“, Конференција ПРЕДИЗВИЦИ НА НОВАТА ЕКОНОМИЈА, Економски факултет, Прилеп, Охрид, 2005.·             

 „Мрежа на линии со координирано преседнување на патници и одржлив регионален развој“, Конференција АВТОМАТИЗАЦИЈА ВО ТРАНСПОРТОТ, Загреб, 2005.(Krstanoski N and V. Atanasova, “Timed Transfer System and the Sustainable Regional Development”, Conference AUTOMATIZATION IN TRANSPORT, Zagreb – Kopenhagen, 07 – 12/11/2005.)·             

„Потенцијалите на системи со точки за координирано преседнување на патници“, Конференција РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА И НОВИТЕ УСЛОВИ НА РАЗВОЈ, Охрид, Април 2006.·               

„Дефинирање на политика за намалување на емисии на CO2 од транспортниот сектор во Македонија“, 5та Конференција за истражување во област на инфраструктура, Берлин, Октомври 2006.(“Defining the Policy for Reduction of CO2 Emissions from the Transport Sector in Republic of Macedonia”, 5th Conference on Apllied Infrastructrure Research”, Berlin, 6-7 October, 2006.)·             

„Технички факултет, Битола и европските димензии на националниот систем за високо обрзаование“, Меѓународен научен симпозиум УЛОГАТА НА ФАКУЛТЕТИТЕ СО СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ОД СООБРАЌАЈОТ ВО РАЗВОЈОТ НА ЕВРОПСКИОТ ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ, Сараево, Октомври 2006.(Krstanoski, N. and M. Malenkovska Todorova, “The faculty of technical sciences in Bitola and the European dimension of the national  higher education system”, Role of transport sciences faculties in European transport system development, International Scientific Symposium, Sarajevo, October 26-27, 2006)·             

 „Прифаќање на јавноста на можни мерки за воведување на одржлив транспортен систем во Битола“, 26та Конференција со меѓународно учество АВТОМАТИЗАЦИЈА ВО ТРАНСПОРТОТ 2006, КоРЕМА, Сплит, Ноември 2006.(Atanasova, V and N. Krstanoski, “Public Awareness and Possibility for Implementation of the Principle of Sustainable Transport System in the Town of Bitola” , 26th Conference on Trasnportation Systems with International ParticipationAUTOMATION IN TRANSPORTATION 2006, Proceddengs, KoREMA, November 8 – 11, Split, 2006.)·             

 „Кои се изворите на проблемите во сообраќајот во градовите на Македонија“, научно универзитетско списание бр. 2, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Декември 2006.·             

 „Проблеми и предизвици на јавниот градски превоз во Скопје“, Меѓународна работилница организирана од УИТП, Брисел и ЈСП Скопје, Јуни 2007.(Krstanoski Nikola, “Problem and challenges for the public transport in Skopje, Macedonia”, International Workshop on Public Transport, organized by UITP and JSP Skopje, 08.06.2007, Skopje.)·             

„Напредни урбани транспортни системи“, Конференција за развој на транспортниот систем на Македонија, Министерство за транспорт и врски на РМ, Охрид, Септември 2007.·             

„Систем со точки за координирано преседнување на патници како концепт за обезбедување на регионален превоз“, Прва конфернција со меѓународно учество СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ ВО СООБРАЌАЈОТ ВО ГРАДОВИТЕ, Нови Сад, Октомври 2007.(“Timed Transfer System as a Viable Concept for Providing Regional Transport Services”, 1th Conference with international participation, MODERN TENDENCIES OF IMPROVING TRAFFIC IN CITIES, Proceedings, Department of transportation, Tehnicki fakultet, Novi Sad, October 2007.)·             

„Урбанистичко планирање и безбедност во сообраќајот во градовите на Македонија“, Стручно советување АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ВО БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА, Републички совет за безбедност на сообраќајот на патишата во РМ, Скопје, Ноември 2007.·             

„Заштита на животната средина и Коридорот 8“, Академски форум ПАН-ЕВРОПСКИ КОРИДОР 8, Младински културен центар – Битола, Технички факултет, Битола, Декември 2007.        

Др. активности

Докторска дисертација:

 

 Nikola B Krstanoski, "Rapid transit line performance analysis: A stochastic approach" (January 1, 1996). Dissertations available from ProQuest. Paper AAI9627949. 

 

Може да се добие на web stranica na Univesrity of Pennsylvania 

http://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9627949