Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
12131415161718
сите

Новости

16 Февруари 2018

Се известуваат студентите дека задолжително и самостојно треба да ја пополнат анкетата која е поставена во нивното електронско досие во iKnow системот.

повеќе

13 Февруари 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе

13 Февруари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. без казна ќе се врши до 16.02.2018 год.

повеќе

02 Февруари 2018

Распоред за настава во летен семестар од академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

22 Јануари 2018

Се известуваат студентите на втор циклус на студии, на Отсекот за сообраќај и транспорт, дека запишувањето на летен семестар можат да го направат во периодот од 01.02 до 09.02.2018 година.

повеќе

19 Јануари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. ќе започне на 24.01.2018 год.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

02 Јануари 2018

Почитувани студенти,

Пред се, Ви ја честитам Новата 2018. година и Божиќните празници и Ви посакувам многу среќа, здравје и се најубаво во животот.

Во прилог е конечниот распоред за ЈАНУАРСКА СЕСИЈА АКАДЕМСКА 2017-2018.
Ви благодарам за соработката.

Со почит,

проф, д-р Верица Данчевска
продекан за настава

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Доц. д-р Благоја Арапиноски

Assistant Professor Dr Благоја Арапиноски
Предмети


Основна литература:

Кабинет 204 Локал Дир. телефон Email blagoja.arapinoski@tfb.uklo.edu.mk Консултации понеделник 11-12.30, среда 9-11.30
Биографија

Датум на раѓање: 10. 11. 1982

Образование:

  • доктор на технички науки (област Електрични машини, трансформатори и апарати и теорија на автоматизација) Декември 26, 2013- Факултет за електротехника и информациски технологии-Скопје , Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Република Македонија. Наслов на докторската дисертација: ,,Придонес кон определувањето на карактеристиките на асинхрон мотор со двоен кафез на роторот со тридимензионална метода на конечни елементи”.
  • магистер по електроенергетика - (област Електрични машини, трансформатори и апарати и теорија на автоматизација) Јули 13, 2009 - Технички факултет - Битола, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола. Наслов на магистерски труд: “Математички модел на трифазен енергетски трансформатор по метода на конечни елементи и анализа на електромагнетни и топлотни полиња”
  • дипл. ел. инж. (Индустриска Електроенергетика). Јули, 11, 2006 - Технички Факултет – Битола, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, Република Македонија.
Трудови и конф.

1. B. Arapinoski, M. Cundev, M.Radevska, V. Ceselkoska, “Computation of Three Phase Induction Motor with Double Squirrel cage Electromagnetic Characteristic” International Conference of Electrical Control and Automation Engineering , ECAE 2013, Hong Kong 2013.

2.  B.Arapinoski, M. Cundev, M. Radevska, and V. Ceselkoska|, “Modeling of Three Dimensional Magnetic Field in Three-Phase Induction Motor with Double Squirrel CageInternational  Journal - TEM Journal, Vol.2.No.1, February 2013, pp 80-82.

 3.  B. Arapinoski, M. Cundev, M. Radevska, “Numerical analysis and calculation of parameters of Three-Phase Induction Motor with Double Squirrel Cage” ICEST 2013, 26-29 June, Ohrid, 2013.

4.  B. Arapinoski, M. Cundev, M. Radevska, V. Ceselkoska, “ Electromagnetic  Field Analysis on Salient pole Synchronous motor in 3D” ICEST 2013, 26-29 June, Ohrid, 2013.

5. Б. Арапиноски, М. Чундев, М. Радевска, Електромагнетна анализа на трифазен асинхрон мотор со двоен кафезен ротор со метод на конечни елементи во 3Д Осмо советување на Мако СИГРЕ 2013, Македонија, Охрид 2013.

 6. Б. Арапиноски, М. Чундев, М. Радевска Примена на Парковите равенки кај двокафезните асинхрони мотори, Зборник на трудови, Технички Факултет – Битола 2013.

7. M. Popnikolova Radevska, B. Arapinoski, V. Ceselkoska, “Electromagnetic filed analysis of three phase synchronous motor 3D”, Меѓународно списание Хоризонти , Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола Бр. 11 – Јуни 2013 Битола.

8. Б. Арапиноски, М. Радевска, М. Чундев, “Нумеричко определување на работните карактеристики на асинхрон мотор со двоен кафез” Зборник на трудови, Технички Факултет – Битола 2013.

9. Б. Арапиноски, М. Чундев, М. Радевска “Моделирање на тридимензионалното магнетно поле на трифазен асинхрон мотор со двоен кафез”, Зборник на трудови, Технички Факултет – Битола 2012.

10. M. Radevska, B. Arapinoski, “Computation of solid salient poles synchronous motor electromagnetic characteristic”10th international conference of applied electromagnetic ПЕС 2011, Serbia, Nis 2011.

11. Б. Арапиноски, В. Чешелкоска, М. Радевска – “Распределба на магнетно поле во околината на 110 kV далновод со метода на конечни елементи” - Седмо советување на Мако Сигре – Октомври, Охрид 2011.

12. М. Тодоровски, Д. Видановски, Б. Арапиноски, “Опис на електромоторните погони на транспортерите од главниот транспортен систем за јаглен од ПК Брод – Гнеотино, до ПК Суводол” Осмо советување на Мако Сигре, Охрид 2013.

13. В. Чешелкоска, М. Радевска, Б. Арапиноски, “Заштита на човековата околина од магнетното поле генерирано од подземните кабли” Осмо советување на мако Сигре, охрид 2013.

14. М. Радевска, Б. Арапиноски, – “Електромагнетна анализа и пресметка на електромагнетна сила кај модел на синхрон линеарен мотор по метод на конечни елементи” – Монографија на Технички факултет – Битола, Битола 2011.

15. Б. Арапиноски, M. Радевска, - “Анализа на електромагнетно поле и определување на параметри на енергетски трансформатор по метод на конечни елементи” – Монографија на Технички факултет – Битола, Битола 2011.

16. М. Јончевски, М. Радевска, Б. Арапиноски, - “Пресметка на електромагнетни карактеристики и параметри на синхрон мотор со перманентни магнети со 3D FEM анализа ” Седмо софетување на Мако Сигре, Охрид 2011.

17.  B. Arapinoski, M. Radevska and D. Vidanovski, “ FEM Computation of ANORAD Synchronous Brushless linear motor” Proceedings of  the twelft last international conference on elektrical machines, drives and power systems ELMA 2008, 16-18 October 2008 Sofia, Bulgaria.

18. M. Radevska, B. Arapinoski,  “ Computation of Electromagnetic Forces and Torques on Overline Magnetic Separator”, Proceedings of XLII international scientific conferennce on information, communication and energy sustems and technologies, ICEST 2007, Ohrid 24-27 June, 2007.

19. D. Vidanovski, B. Arapinoski and M. Radevska, “Using Reactive Power whic is Generated in the Induction Motor for Estimation of Time Constant for the Rotor” Proceedings of  the twelft last international conference on elektrical machines, drives and power systems ELMA 2008, 16-18 October 2008 Sofia, Bulgaria. 

20. M. Radevska, B. Arapinoski, D. Vidanovski – “Electromagnetic Analyses And Fem Computation Of Synchronous Brushless Linear Motor” – MAKO SIGRE 2009 – Ohrid 2009. 

21. B. Arapinoski, M.  Radevska, “Electromagnetic analysis and parameter computation on power transformer using finite element method” MAKO SIGRE 2009 – Ohrid 2009.

22. Д. Видановски, С. Мирчевски, Б. Арапиноски, “Естимација на временската константа на роторот со користење на реактивната моќност и фази логика за подобрување на векторското управување на асинхрон мотор” – Шесто советување на Мако Сигре – Октомври, Охрид 2009.

23. В. Чешелкоска, Б. Арапиноски, “Електрично поле во околината на 110 kV далновод и неговото влијание врз биолошките системи” -  Шесто советување на Мако Сигре – Октомври, Охрид 2009.

24. Љ. Трпезановски, М. Атанасовски, Б. Арапиноски – “ Методологија за пресметка на дневни загуби на електрична енергија во дистрибутивните мрежи” - Шесто советување на Мако Сигре – Октомври, Охрид 2009.

25. B. Arapinoski,  M. Radevska- “ELECTROMAGNETIC AND THERMAL ANALYSIS OF POWER DISTRIBUTION  TRANSFORMER WITH  METHOD OF FINITE ELEMENTS” XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies  - ICEST 2010, 23-26 June, Ohrid, Macedonia.