Следни испити

Јуни/Јули
П В С Ч П С Н
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
сите

Новости

28 Мај 2018

Се известуваат студентите дека испитите кај проф. д-р Наташа Мојсоска закажани на 25.06.2018 се презакажуваат за на 21.06.2018 год. со почеток од 10h

повеќе

28 Мај 2018

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за јунската сесија ќе се врши од 28.05-01.06.2018.

повеќе

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Вонр. проф. д-р Јасмина Буневска-Талевска

Associate Professor Dr Јасмина Буневска-Талевска
Биографија

 Дата и место на раѓање: 08. 02. 1978, Битола

Образование

 • 11.06.2012: Доктор на технички науки, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет-Битола.
 • 15.02.2004 - 07.12.2006: Магистер на сообраќајни науки, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет-Битола.
 • 01.10.1996 - 12.11.2001: Дипломиран сообраќаен инженер, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет-Битола.

Работно искуство и напредување во професијата

 • 1999 – 2002: Демонстратор, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, Предмети: Безбедност на сообраќајот 1; Безбедност на сообраќајот 2; Патишта

 • 2002 – 2003: Помлад асистент, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, Предмети: Патишта; Капацитет на патни сообраќајници

 • 2003 – 2007: Помлад асистент, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, Предмети: Патишта; Капацитет на патни сообраќајници; Вовед во теоријата на сообраќајните токови; Организација на патен сообраќај; Организација и експлоатација на патниот транспорт 1; Урбанизам; Урбанизам и просторно планирање; Нацртна геометрија; Основи на патното инженерство; Планирање и управување со товарниот транспорт; Основи на транспортната логистика, Основи на вреднување на патната мрежа, Експлоатација на патни сообраќајници, Логистички системи.

 • 2007-2012: Асистент, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт 

 • 2012 - 2017: Доцент, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт 

 • 2017 - денес: Вонреден професор, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт

 • 03.2018-денес: Раководител на Втор циклус на студии, Отсек за сообраќај и транспорт - Технички факултет Битола, Универзитет Св.Климент Охридски

Потесна област на истражување

 • Сообраќајно инжинерство и проектирање
 • Сообраќајно проектирање на патна инфраструктура
 • Урбанизам и сообраќај
 • Транспортна логистика

 

НАСТАВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ по предметот УРБАНИЗАМ И СООБРАЌАЈ  

 

ПРИЛОГ (А и Б)

 • Извадоци од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
 • Извадоци од Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови

ПРИЛОГ 1: СООБРАЌАЈНА УЛИЧНА МРЕЖА; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 2: НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ, КЛАСИ НА НАМЕНИ, ДОМУВАЊЕ, КОМЕРЦИЈА, ИНДУСТРИЈА И УРБАНА УЛИЧНА МРЕЖА; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 3: ГОЛЕМИНИ, ЕСТЕТСКО И ЗЕЛЕНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПАРКИРАЊЕ, ПЛОШТАДИ, СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ ОБЈЕКТИ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 4: НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ (УРБАНИ ПАРАМЕТРИ) И ВРЕДНУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ОД СООБРАЌАЈОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО МИКРО УРБАНА ЕДИНИЦА; КЛИКНЕТЕ ТУКА

 

НАСТАВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ по предметот ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО

 

ПРИЛОГ 1: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ХОРИЗОНТАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ТРАСАТА (ГЕОМЕТРИСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРАСАТА ВО ПЛАН); КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 2: РЕШЕНИ ЗАДАЧA ОД НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ, (КОТИ НА НИВЕЛЕТА И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ВЕРТИКАЛНА КРИВИНА); КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 3: РЕШЕНИ ЗАДАЧA ОД ВИТОПЕРЕЊЕ НА КОЛОВОЗНАТА ПОВРШИНА НА ПАТНА СООБРАЌАЈНИЦА И ЗАДАЧИ ОД КОТИ НА ЛЕВ И ДЕСЕН РАБ НА КОЛОВОЗОТ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 4: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД ПРЕСМЕТКА И ЦРТАЊЕ НА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОЛОВОЗОТ ВО КРИВИНА; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 5: ЦРТАЊЕ НА НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И ПРЕСМЕТКА НА ЗЕМЈЕНИ МАСИ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 6: ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ, (ПОДГОТОВКА НА КОЛОКВИУМИ И ИСПИТ); КЛИКНЕТЕ ТУКА

 

НАСТАВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ по предметот ОСНОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ НА ПАТНА МРЕЖА

ПРИЛОГ 1: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА НА АВТОПАТ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 2: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА НА ДВОЛЕНТЕН ПАТ; КЛИКНЕТЕ ТУКА 

ПРИЛОГ 3: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА НА ПОВЕЌЕЛЕНТЕН ПАТ; КЛИКНЕТЕ ТУКА 

ПРИЛОГ 4: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА ВО ЗОНА НА ПРЕПЛЕТУВАЊЕ; КЛИКНЕТЕ ТУКА 

ПРИЛОГ 5: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА ВО ЗОНА НА ВЛИЈАНИЕ НА РАМПИ; КЛИКНЕТЕ ТУКА 

 

НАСТАВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ по предметот ВОВЕД ВО ТЕОРИЈА НА СООБРАЌАЈНИ ТОКОВИ: ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

Книги
 • 1. Дукоски, И., Буневска, Ј.: Прирачник по планирање и управување на товарниот транспорт, учебно помагало, Технички факултет Битола,2007,ISBN 978-9989-786-50-1

Прирачникот може да се набави во скриптарата на ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-Битола

Престои
 1. EPFL, The Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, 2002.
 2. University od Fribourg, 2002.  

 

Трудови и конф.

Учество во изработка на научно-истражувачки проекти и експертски елаборати

[1] Маленковска,Т., М., Буневска, Ј.: Развој на симулационен модел на движење на возилата во сообраќајни токови на дволентни патишта, во зависност од патни, сообраќајни и амбиентални услови, НИП, Министерство за образование и наука, 2001, млад истражувач.

[2] Сообраќајно – транспортна инфраструктура на охридско – преспанскиот регион. Експертски елаборат, Технички факултет-Битола, отсек за сообраќај и транспорт и Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови на Република Македонија, март 2006, член на проектниот тим.

[3] Идејно сообраќајно решение за северниот влез на градот Битола, Потег – клучка Кукуречани и крстосница „И. Милутиновиќ, Прилепска и Железничка“. Експертски елаборат, Технички факултет-Битола, отсек за сообраќај и транспорт и општина Битола, февруари 2006, член на проектниот тим.

[4] Елаборат кон програмата за полагање на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, Технички факултет-Битола и Министерство за транспорт и врски, март 2007, член на тимот.

[5] Елаборат кон програмата за проверка на професионалната компетентност на управителот или овластено лице одговорно за превоз, Технички факултет-Битола и Министерство за транспорт и врски, март 2007, член на тимот.

[6] Елаборат кон програмата за стручно оспособување и полагање на испит за стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни материи, Технички факултет-Битола и Министерство за транспорт и врски, февруари 2008, ччлен на тимот.

[7] Сообраќајна студија за град Битола, нарачател Градоначалник на општина Битола,( јуни 2010 - јуни 2011), член на  тимот.

[8] Управување со товарниот сообраќај и достава на стоки во Град Битола, Пилот проект, Општина Битола, 2011. 

[9] TEMPUS project - CUBRIK (Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning), (No. 158999 TEMPUS-EC-SMGR 2009-4688/001-001) 2011 - 2012.

 

 Учество во работилници

[1] Технолошки парк Битола, проект на ЕУ, Европска агенција за реконструкција, Министерство за економија и град Битола, 2004.

[2] INTERREG III A/CARDS, Greece-F.Y.R.O Macedonia, “Development of a knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation and know-how transfer”, Thessaloniki Technology Park, Thessaloniki, 2007.

 

Објавени научни и стручни трудови

[3] Bunevska, J., Dukoski, I.: Micro-logistic Distributive System Analysis: A Case Study. Transport and logistics, The second serbian seminar with international participation, 18-19.05.2006, Niš, Serbia, pp.7.1-7.4.

[6] Bunevska, J., Dukoski, I.: A Mathematical Model for Establishing the Quantity of Delivered Goods in the Micrologistical Distributive System: A Case Study. Modern Traffic,Vol.26, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2006, ISSN 0351-1898., pp.39-43.

[7] Bunevska, J., Malenkovska,T.M.: Models of Relationship Between the Basic Flow Parameters at the M-5 Highway Specific Upgrade. Modern Traffic, Vol.26, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2006, ISSN 0351-1898., pp.30-34.

[8] Bunevska, J.: A Scenario Proposed for EIA Implementation in the Republic of Macedonia. Modern Traffic, Vol.26, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2006, ISSN 0351-1898., pp.62-66.

[9] Bunevska, J., Malenkovska,T.M.: Functional relationship between the basic flow parameters at the M5 highway in average road, traffic and ambiance conditions, Road and traffic LIII, 3/2006, Belgrade, 2006 pp.12-17.

[10] Bunevska, J., Malenkovska,T.M.: Safety Level of Service Measures of Effectiveness and the Highway Capacity Manual: A case study, 8th Symposium with international participation, “Prevention of traffic accidents on roads 2006”, Novi Sad, 2006, pp.155-160.

[11] Bunevska, J.: EIA of transportation projects in the Republic of Macedonia: comparative analysis, ©Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13(8), 2006, ISSN 1310-8271, Anniversary Scientific Conference’ 2006, BULGARIA, pp.60-66.

[12] Bunevska, J., Malenkovska,T.M.: Speed-flow regression models for interrupted traffic stream: A case study, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC SCIENCE, ICTS 2006, TRANSPORTATION AND GLOBALIZATION, ISBN -13 978-961-6044-80-6, Slovenia, 2006.

[13] Маленковска,Т.,М., Буневска, Ј.: Прилог анализи капацитета и нивоа услуге двотрачних ванградских путева за двосмерни саобраћај, Пут и саобраћај, бр.4, YU ISSN 0478-9733, Београд, 2007, стр.34-38.

[14] Бневска, J., Дукоски, И.: Прилог кон методологиите за избор на еколошки оптимално доставно возило во градовите: студија на случај, Прилози IV, 07-08, ISSN 0420-0950, Македонско научно друштво-Битола, Р.Македонија, 2007, стр.261-275.

[15] Cvetanovski, I., Dancevska, V., Bunevska, J.: Razvitak multimodalnih tehnologija transporta u Republici Makedoniji-tehnologija transporta Modalohr, Suvremeni promet, Vol.28, No1-2 Zagreb, 2008, pp.55-57.

[16] Dukoski, I., Sretenova, S., V., Bunevska, J.: Development and Introduction of Logistic System for Maintenance of the Public Transportation Motor Vehicles: a Case Study, Suvremeni promet, Vol.28, No1-2, ISBN 0351-1898, Zagreb, 2008, pp.97-101.

[17] Bunevska, J., Malenkovska,T.M., Dukoski, I.: Development of a Bi-modal Methodology for Urban Streets Functional Classification as Urban Planning Contribution, Suvremeni promet, Vol.28, No3-4, ISBN 0351-1898, Zagreb, 2008, pp.171-174.

[18] Dukoski, I., Sretenova, S., V., Bunevska, J.: Meteorological security in road traffic trough example of transport road network in Repiblic of Macedonia,International virtual journal for science, technics and Innovations for the industry, MTM, Year II, Issue 6-7/2008, ISSN 1313-0226, Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2008, pp.51-54.

[19] Dukoski, I., Sretenova, S., V., Bunevska, J.: Development and Introduction of Logistic System for Maintenance of the Public Transportation Motor Vehicles: a Case Study, Modern Traffic,Vol.28, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2008, ISSN 0351-1898., pp.19-23.

[20] Bunevska, J., Malenkovska,T.M., Dukoski, I.: Development of a Bi-modal Methodology for Urban Streets Functional Classification as Urban Planning Contribution, Modern Traffic,Vol.28, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2008, ISSN 0351-1898., pp.28-31.

[21] Malenkovska,T.M., Bunevska, J.: EFFECTS OF IMPROVED MANAGEMENT OF TRAFFIC FLOWS ON SUSTAINABLE ROAD SAFETY, VIII Scientific Conference, Telematics, Logistics and Transport Safety–TLTS’08, Silesian University of Technology Publication, Faculty of Transport, Katowice, 16-18 October 2008, pp.90-97.

[22] Dukoski, I., Bunevska, J., Sretenova, S., V.: Meteorological security in road traffic through example of transport road network in the R. of Macedonia, Suvremeni promet, No6, ISBN 0351-1898, Zagreb, 2010, pp.470-474.

[23] Bunevska, T.,J., Malenkovska, T., M.: Development of low speed urban street “side friction” models: case study,  Suvremeni Promet ISSN 0351-1898, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Zagreb 2011.

[24] Bunevska, T., J., Malenkovska T., M., Dukoski,I.: Uniform Urban Street Segment BI Modal Level Of Service Analysis Tool – 2U2SBILOSAT, Suvremeni promet, Vol.31, No1-2, ISSN 0351-1898, Zagreb, 2011, pp.70-74.

[25] Bunevska, T., J., Malenkovska T., M.: Contribution to sidewalk pedestrian level of service analysis, Transport Problems, Volume 4, issue 3, part 1, 2011.

Др. активности
 • Член на Организациски одбор на меѓународна конференција „Транспортот во денешното општество“, Технички факултет Битола.
 • Член на централна комисија на 34-от Државен натпревар на средни електротехнички, машински и сообраќајни училишта, одржан во СОУ Ристе Ристевски Ричко, Мај 2015.
 • Член на централна комисија на 35-от Државен натпревар на средни електротехнички, машински и сообраќајни училишта, одржан во СОУ Никола Карев, Мај 2016.
 • Член на Комисија за спроведување на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, Решение бр.02-16086 од 21.12.2007 - 2009, Министерство за транспорт и врски на Р.Македонија.
 • Технички секретар на Центарот за обука на транспортери при Технички факултет-Битола.
 • Член на Техничкиот комитет при Институтот за стандардизација на Република Македонија, ИСРМ ТК 12 Патишта-материјали, опрема и сигнализација, 2007-2010.
 • Член на Македонско научно друштво - Битола, 2007. Од 16.11.2007 -2010г., како одговорно лице за научно-истражувачки проекти и член на управен одбор на МНД-Б.
 • Член на Редакциски одбор на Списанието „ПРИЛОЗИ“, Македонско научно друштво-Битола, 2007. 
 • Член на Хрватско научно друштво за транспорт, 2006.                        
 • Член на Здружение на сообраќајни инженери на Р.Македонија, 2002.