Следни испити

Јуни/Јули
П В С Ч П С Н
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
сите

Новости

28 Мај 2018

Се известуваат студентите дека испитите кај проф. д-р Наташа Мојсоска закажани на 25.06.2018 се презакажуваат за на 21.06.2018 год. со почеток од 10h

повеќе

28 Мај 2018

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за јунската сесија ќе се врши од 28.05-01.06.2018.

повеќе

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Доц. д-р Бети Анѓелевска

Assistant Professor Dr Бети Анѓелевска

Материјали >>


Основна литература:

Кабинет 403 Локал Дир. телефон Email beti.angelevska@tfb.uklo.edu.mk Консултации понделник 11.30-13.00 вторник 11.30-13.00
Биографија

Дата и место на раѓање: 12.08.1977, Битола, Република Македонија.

 

Образование:

 • 27.11.2012 - Доктор на науки од областа на техничките науки. Наслов на дисертацијата „Интегрален систем за поддршка на одлучувањето (DSS) при проценка на влијанието од сообраќајот врз квалитетот на воздухот“, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички факултет, Битола.
 • 12.04.2007 - Магистер по сообраќајни науки. Наслов на магистерскиот труд „Влијание од издувните гасови од патничките возила на бензин врз животната средина“, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички факултет, Битола.
 • 26.12.2001 - Дипломиран сообраќаен инженер. Наслов на дипломската работа „Информирање во реално време на корисниците на јавен градски превоз со примена на GPS/AVL технологијата“, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички факултет, Битола.

 

Работно искуство:

 • 2013 - денес, доцент, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет, Отсек за сообраќај и транспорт
 • 2007-2013, асистент, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет, Отсек за сообраќај и транспорт
 • 2002-2007, помлад асистент, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет, Отсек за сообраќај и транспорт
 • 2001-2002, демонстратор, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет, Отсек за сообраќај и транспорт

 

Софтверски пакети за моделирање на загадувањето на воздухот: COPERT, AEOLIUS, CAR-International.

Странски јазик: англиски (TOEFL Certificate).Книги
Книги, проектни извештаи, стручни апликации и други публикации: 

 

 1. Toth-Szabo, Zs., Várhelyi, A., Hiselius, L.,Koglin, T., Angjelevska, B., 2011, Measuring sustainability of transport in the city – development of an indicator-set, Bulletin 261, Traffic & Roads, Department of Technology and Society, Lund University, Lund, Sweden.
 2. Анализа и предлог за распределба на парични средства од превоз на ученици во патниот сообраќај на подрачјето на град Скопје помеѓу ЈСП „Скопје“, „Слобода превоз“ и „Мак-експрес“, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички факултет, Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, јануари 2010, (член на тимот).
 3. План за одржлив транспортен систем на градот Скопје, FP7 Project RENAISSANCE – „Testing Innovative Strategies For Clean Urban Transport For Historic European Cities, Технички факултет, Битола, март 2011 (член на тимот).
 4. Атанасова, В., Анѓелевска, Б., Идејни решенија во јавниот градски патнички превоз во град Битола, пилот проект 5, Сообраќајна студија на град Битола, мај 2011.
 5. Маркоски, А., Анѓелевска, Б., Оценка на влијанијата од сообраќајот врз животната средина, пилот проект 8, Сообраќајна студија на град Битола, мај 2011.
Престои

 

 • June 01-30, 2007, Chemical Process Engineering Research Institute – CPERI, Thessaloniki, Greece, (Researcher exchange as a part of Intereg III A programme, Greece-F.Y.R.O Macedonia, „Development of a knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework for the harmonization with EU legislation and knowhow transfer“).
 • August 17, 2010 – February 16, 2011, Traffic & Roads, Department of Technology and Society, Lund University, Lund, Sweden, PhD exchange student, granted scholarship from Erasmus Mundus project Basileus.
 • August 29 – September 4, 2011, Ohrid (Macedonia) – Bansko (Bulgaria), Balkan travelling summer school – “Professional skills development of doctoral candidates: PhD for industry or academia?, organized by Santander group of European Universities’ network and Central European Initiative.
 • September 9, 2013 – February 28, 2014, Faculty of geo-information science and earth observation, Twente University, The Netherlands, post-doctoral research period, granted scholarship from Erasmus Mundus SIGMA programme “Critical skills learning for innovation, sustainable growth, mobility and employability in the multicultural environment of the Western Balkans”.
Трудови и конф.
Објавени трудови и учество на конференции:

 

 

 1. Angelevska, B., Informiranje korisnika javnog prijevoza u realnom vrijemenu implementiranjem GPS/AVL tehnologije, XII International scientific symposium, Traffic systems, 21-22 Аpril 2005, Opatija, Croatia, (journal - Suvremeni promet, Vol. 25, No. 5, Zagreb, Croatia, 2005, pp. 337-341).
 2. Angelevska, B., Sustavi naplate i informiranja u realnom vremenu na parkiralištu na trgu Goce Delčeva u Bitolju, XIII International scientific symposium, Traffic systems, 21-22 Аpril 2006, Opatija, Croatia, (journal - Suvremeni promet, Vol. 26, No. 6, Zagreb, Croatia, 2006, pp. 461-465).
 3. Mikarovska, V., Angelevska, B., Air pollution from motor vehicles, XIII International scientific-technical conference, Trans&Motoauto’06, Varna, Bulgaria, 25-28 October, 2006, (Proceedings, Vol. 2, pp.136-139).
 4. Angelevska, B., Mikarovska, V., Compliance assessment of national legislation on environmental protection in the Republic of Macedonia and european legislation on passenger petrol cars exhaust emissions, XIV International scientific symposium, Traffic systems, 19-20 Аpril 2007, Opatija, Croatia, (journal - Suvremeni promet, Vol. 27, No. 6, Zagreb, Croatia, 2007, pp. 554-558).
 5. Angelevska, B., Measurements for reduction of negative environmental impacts from motor vehicles exhaust emissions, TRA - Transport Research Arena Europe 2008, Ljubljana, Slovenia, 21-24 April, 2008 (Abstracts Proceedings paper No. 11.1.11, pp.270).
 6. Мikarovska, V., Angelevska, B., Development of national legislation in Republic of Macedonia according to european legislation for passenger petrol cars exhaust emissions, XV International scientific-technical conference Trans&motoauto’08, Sozopol, Bulgaria, 18-20 September, 2008,  (Proceedings, Vol. 3, pp. 60-64).
 7. Angelevska, B., Мikarovska, V., Air quality improvement through implementation of different measures, 28th Conference on transportation system with international participation - Automation in transportation (KoREMA), 19-21 November, 2008, Croatia-Slovenia.
 8. Angelevska, B., Markoski, A., Dispersion models for air pollution from exhaust emissions, 16th International symposium on electronics in transport -  ISEP, Ljubljana, Slovenia, October 9-10, 2008 (Proceedings: ITS– a condition for sustainable development and prosperity of a modern and safe transport, G1).
 9. Микаровска, В., Анѓелевска, Б., Усогласеност на законодавствата на Република Македонија и ЕУ во областа на издувни емисии од моторните возила, Хоризонти, Година III, број 3, Универзитет „Св Климент Охридски“, Битола, Р. Македонија, декември 2008.
 10. Angelevska, B., Measures for reduction of negative environmental impacts from motor vehicles exhaust emissions, Modern traffic, Vol. 28, Special issue, Mostar, December 2008, pp. 52-56.
 11. Angelevska, B., Mikarovska, V., Air pollution from vehicle exhaust emission – what can we do for its reduction, VIII Scientific Conference - Telematics, logistic and transport safety TLTS’08, Katowice – Cieszyn, Poland, 16-18 October, 2008 (Proceedings, Vol. 3, pp. 87-93).
 12. Angelevska, B., Markoski, A., Air quality management system for air pollution assessment, 17th International symposium on electronics in traffic -ISEP, Ljubljana, Slovenia, March 26, 2009, (Proceedings - Sustainable transport and mobility, R8).
 13. Angelevska, B., Markovski, A., Air quality assessment based on GIS as a decision support tool, XVI International scientific symposium, Traffic systems, Opatija, Croatia, April 23-24, 2009 (journal - Suvremeni promet, Vol. 29, No. 3-4, Zagreb, Croatia, 2009, pp. 261-264).
 14. Angelevska, B., Mikarovska, V., Do bolje kvalitete zraka osuvremenjivanjem nacionalne strategije Republike Makedonije, XVI International scientific symposium, Traffic systems, Opatija, Croatia, April 23-24, 2009 (journal - Suvremeni promet, Vol. 29, No. 3-4, Zagreb, Croatia, 2009, pp. 257-260).
 15. Angelevska, B., Mikarovska, V., Sustainable urban transport solutions towards better air quality, 2nd Conference with International participation - Modern tendencies of improving transport in cities, Novi Sad, Serbia, 15-16 October, 2009, pp. 3-9.
 16. Angelevska, B., Markoski, A., Decision making through integrated system for air quality assessment, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry - MTM Machines, Technologies, Materials; year III, Issue 11-12, Sofia, Bulgaria, 2009, pp.15-17.
 17. Анѓелевска, Б., Микаровска, В, Изградба на национална стратегија за почист урбан сообраќај, Хоризонти, Година V, број 5, Универзитет „Св Климент Охридски“, Битола, Р. Македонија, декември 2009.
 18. Анѓелевска, Б., Маркоски, А., Интегрален систем за поддржано одлучување при проценка на квалитетот на воздухот, Научен собир – Техниката и техничките науки услов за современ одржлив развој на општеството и општината Битола, ноември 26, 2009, Битола, Република Македонија.
 19. Angelevska, B., Markoski, A., Estimation methods for road transport emissions: A review, 18th International symposium on electronics in traffic - ISEP, Ljubljana, Slovenia, March 29, 2010, (Proceedings - The role of ITS in the near future, R12).
 20. Krstanoski, N., Atanasova, V., Angelevska, B., Public transport on-call in the town of Bitola – possibilities for implementation, Third international conference “Towards a humane city”, Novi Sad, Serbia, 27-28 October, 2011, (Proceedings, pp. 83-89).
 21. Krstanoski, N., Atanasova, V., Angelevska, B., Toward sustainability in urban transport through development of cycling in the city of Skopje, Third international conference “Towards a humane city”, Novi Sad, Serbia, 27-28 October, 2011, (Proceedings, pp. 179-185).
 22. Angelevska, B., Markoski, A., Calculation of urban transport emissions: a case study for the town of Bitola, 31st Conference on transportation systems with international participation – Automation in transportation, KoREMA, Pula/Croatia-Milano/Italy, November 15-20, 2011 (Proceedings, pp.7-12).
 23. Angelevska, B., Markoski, A., Urban transport and air quality – case study for the town of Bitola - part I, The fourth international conference “Towards a humane city”, Transport in cities in Southeastern Europe, Novi Sad, 24-25 October, 2013, (Proceedings, pp. 235-241).
 24. Angelevska, B., Markoski, A., Urban transport and air quality – case study for the town of Bitola - part II, The fourth international conference “Towards a humane city”, Transport in cities in Southeastern Europe, Novi Sad, 24-25 October, 2013, (Proceedings, pp. 243-249).
 25. Angelevska, B., Markoski, A., Building an air quality management system – approaches and challenges, International may conference on strategic management, Bor, Serbia, 23-25 May 2014, (Proceedings, pp. 349-356).
Др. активности

Учество на работилници

 1. Технолошки парк Битола, Министерство за финансии и град Битола, Проекти за социо-економски развој од поголем размер, Компонента 1: Техничка помош за физибилити студија за развој на технолошки парк во Битола, An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction, Битола, Република Македонија, 2003.
 2. Intereg III A programme, Greece-F.Y.R.O Macedonia, „Development of a knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework for the harmonization with EU legislation and knowhow transfer“, Laboratory methods for air pollution control, 16-19 May, 2007, Thessaloniki, Greece.
 3. Seventh framework programme of European commission, FP7, „Testing of innovative strategies for clean urban transport in European historical cities – RENNAISANCE“, Consortium meeting and workshop – A way to sustainable development of our cities, Veliko Trnovo, Bulgaria, 9-12 March, 2010, (презентација под наслов: First SUTP in Macedonia – lessons learnt).
 4. Seventh framework programme of European commission, FP7, „Transport EU-Western Balkan Network for Training, Support and Promotion of Cooperation in FP7 research activities - TransBonus”, Работилница 2nd National Ideas Generation Event, Машински факултет – Скопје, Р. Македонија, 16 април, 2010, (презентација на предлог-проект за FP7 програмата под наслов: Decision support system for assessment of road transport influences on air quality DESUS-ARTIQ).
 5. Seventh framework programme of European commission, FP7, „Transport EU-Western Balkan Network for Training, Support and Promotion of Cooperation in FP7 research activities - TransBonus”, Workshop for project proposal development for FP7 programme – Sustainable Surface Transport, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 07-09 July, 2010.
 6. Seventh framework programme of European commission, FP7, „Testing of innovative strategies for clean urban transport in European historical cities – RENNAISANCE“, Annual review meeting, Brussels, Belgium, 23-24 February, 2012.
 7. The World Bank Country Office, Inception workshop for transport sector work under the green growth and climate change programme in Macedonia, Skopje, Macedonia, May 22, 2012.

 

Учество на симпозиуми, конференции и форуми

 1. XII International scientific symposium, Traffic systems, 21-22 Аpril 2005, Opatija, Croatia.
 2. Balkan conference about asbestos, 18-20 June, 2010, Ohrid, Macedonia (activity in the project funded by European Union: Capacity building for banning and phasing out asbestos in West Balkan countries).
 3. CIVITAS Forum, Sustainable mobility and growth...achieving both, Annual conference, 27-29 September, Malmo, Sweden, 2010.
 4. Clean urban transport solutions for accession, pre-accession countries and the Western Balkans, 5-th RENAISSANCE Event – FP7 Project, 7-th of September, 2011, Skopje, Macedonia.
 5. Third international conference “Towards a humane city”, Novi Sad, Serbia, 27-28 October, 2011.
 6. „Интегриран одржлив менаџмент на околината со користење на систем за поддршка на одлучувањето“, македонско-албански форум, 10 ноември, 2011, Битола, Р. Македонија. 

 

Учество во проекти

 1. Seventh framework programme of European commission, FP7, „Testing of innovative strategies for clean urban transport in European historical cities“, Project acronym RENNAISANCE, Grant agreement no. 21912, Project coordinator Municipality of Perugia, Partner institution University “St. Kliment Ohridski” Bitola, 15.09.2008-15.09.2012, (team member).
 2. Сообраќајна студија на град Битола, Договор бр. 08-1124/1 од 03.06.2010, договорни страни Општина Битола и Технички факултет - Битола, 2010-2011, (член на тимот).
 3. INTERREG IIIA, Development of a knowledge network of educational and research institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation and know-how transfer, Faculty of Technical Sciences, St. Kliment Ohridski University – Bitola/CPERI-CERTH, Thessaloniki, Greece,  October/2006 – October/2007, (exchange researcher).