06 Август 2017

Понеделник 07.08.2017, Хотел Театар - Битола
од 10:00-13:00 „На кафе со ЕУ ИПА Проектот"
Центарот за вработување Битола организира информативен настан од неформалнен карактер во рамките на ЕУ-ИПА Проектот „Поддршка за вработување на млади" за младите невработени лица, на возраст до 29 год., активни баратели на работа.

Информирајте се за можности за бесплатна обука за напредни ИТ вештини, односно за JAVA SE 8 и ISTQB Теster која се изведува од страна на лиценциран Microsoft обучувач во Битола, како и можност за тримесечно платено практиканство.
Повеќе информации во канц. Бр. 12