Проф. д-р Стоимко Златковски

Редовен Професор

Консултации вторник (13.00-14.00h)и среда (15.00-16.30h)

Редовни професори
  • Основи на безбедноста во сообраќајот
  • Анализа на сообраќајните незгоди
  • Експертиза на сообраќајните незгоди
  • Безбедност во сообраќајот
  • Техники на возење и возачки вештини