Проф. д-р Иво Дуковски

Редовен Професор

Редовни професори
  • Експлоатација и одржување на возила
  • Логистика во одржувањето
  • Планирање и управување на товарниот транспорт
  • Основи на транспортната логистика
  • Логистички системи
  • Одржување на моторни возила
  • Организација и експлоатација на патниот транспорт I
  • Одржување на моторни возила I