Проф. д-р Дејан Трајковски

Редовен Професор

Редовни професори
  • Техничка Механика I
  • Техничка Механика II
  • Теорија на механизми и машини
  • Динамика и осцилации на возила
  • Јакост II
  • Роботика