Проф. д-р Зоран Јошевски

Редовен Професор

Консултации: понеделник 8.00-9.45 петок 9.00-10.35

Вонредни Професори
  • Основи на безбедноста во сообраќајот
  • Анализа на сообраќајните незгоди
  • Експертиза на сообраќајните незгоди
  • Безбедност во сообраќајот
  • Техники на возење и возачки вештини