Проф. д-р Верица Данчевска

Редовен Професор

Редовни професори
  • Основи на маркетингот
  • Транспортна економика
  • Сообраќајна психологија
  • Основи на инженерска економика