Проф. д-р Светлана Мијаковска

Вонреден Професор

Вонредни Професори
  • WEB дизајн
  • Дигитални анимации
  • Компјутерска графика
  • Вовед во графичка техника
  • Интернет и мултимедија

Образование

2000 – 2004: Дипломиран графички инженер, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет – Битола

2004 – 2009Магистер по графичко инженерство, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет – Битола

2011 – 2015: Доктор на науки од областа на техничките науки, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет – Битола

Работно искуство и напредување во професијата

2004-2012: Надворешен соработник, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет – Битола

2012-2015: Асистент на Технички факултет, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола

2015-2020: Доцент на Технички факултет, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола

2020: Вонреден професор на Технички факултет, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола

Одлука

Реферат