Проф. д-р Сања Поповска – Василевска

Редовен Професор

Редовни професори
  • Погонски и процесни материјали
  • Енергетски објекти и животна средина
  • Греење вентилација и климатизација
  • Ладилна техника
  • Ладилни системи
  • Топлификациони системи
  • Топплински пумпи
  • Магационирање и транспорт на прехрамбени производи
  • Оранжерии
  • Печатарски машини и системи