Проф. д-р Миле Спировски

Редовен Професор

Консултации Понеделник 10-12часот, Среда 10-12часот, Четврток10-12часот

Вонредни Професори
  • Основи на електротехниката
  • Електрични централи
  • Техника на висок напон
  • Разводни постројки
  • Методи за решавање на заземјувачки системи
  • Проектирање на разводни постројки
  • Електрични инсталации и осветление
  • Електрични централи и разводни постројки
  • Основи на електротехника и електроника за информатичари