Проф. д-р Љупчо Трајчевски

Редовен Професор

Редовни професори
  • Инженерска графика и CAD
  • Механика I
  • Компјутерска графика
  • Писмо и типографија
  • Печатарски слог
  • Основи на машинство