Проф. д-р Кире Поповски

Редовен Професор

Редовни професори
  • Топлиноразменувачи
  • Заштита на животната средина
  • Технолошки постапки и операции
  • Цевни водови
  • Опрема за графичка подготовка
  • Машини и системи за графичка доработка
  • Дигитално видео
  • Композиција на мултимнедиални проекти