Проф. д-р Иво Кузманов

Редовен Професор

Вонредни Професори
  • Производни системи
  • Теорија на одлучување
  • Производствен менаџмент
  • Контрола на квалитетот